Primăria Jebel județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

11/09/2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei ,, Extindere

13/08/2019 privind aprobarea proiectului "Modernizare şi Reabilitare străzi DS 62, DP 31, DS 77, DS 78, DS 83, DS 21, DP 18, DS 52, DS 51, DS 53, DS 49, şi DS 39 în comuna Jebel, judeţ Timiş

13/08/2019 privind proiectul "Realizare accese şi modernizare trotuare rurale etapa I, în lungime de -7 Km

05/06/2019 privind modificarea valorii contractului de execuţie lucrări pentru investiţia "Dispensar uman P+M şi parcare, comunaJebel"

05/06/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia "Extindere reţea de canalizare şi realizarea branşamente în localitatea Jebel

05/06/2019 privind modificarea valorii contractului de execuţie lucrări pentru investiţia "Modernizare străzi în localitatea Jebel, judeţ Timiş"

05/06/2019 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică de la nivelul comunei Jebel

05/06/2019 privind implememtarea OUG 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.31 din 10.01.2019, pentru modificarea şi complectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a

05/06/2019 privind validarea mandatului de consilier a dl.Rusu Cornel-Cristian

05/06/2019 privind încetarea mandatului de consilier a dl.Suciu Cornel de pe lista PSD

15/05/2019 privind acordarea unui ajutor financiar pentru Bicu Florentina, elevă în clasa a -V-a la Şcoala Gimnazială "Martin Şuboni " din Jebel, pentru participarea la Olimpiada pe ţară la Limba şi Literatura Română care se desfăşoară la Iaşi

15/05/2019 privind aprobarea participării Comunei Jebel la constituirea Asociaţiei pentru promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş

15/05/2019 privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Jebel în Adunarea generală a "Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT "

15/05/2019 privind aprobarea neasumării responsabilităţiiorganizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor

15/05/2019 privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor obiective de investiţii şi altor cheltuieli asimilate acestora în anul 2019

15/05/2019 privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

08/04/2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va axecuta în anul 2019, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

08/04/2019 privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a suprafeţei de 810 mp înscrisă în CF.nr.404138 nr.top 404138, domeniul privat al comunei Jebel, Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Jebel,în vederea utilizării ca parcare pentr

08/04/2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Jebel pentru anul şcolar 2019-2020

08/04/2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei ,, Extindere

21/02/2019 Privind aprobarea valorii investiţiei a proiectului intitulat ,, Construire capelă comuna Jebel-gară; Construire capelă comuna Jebel-Drumul Lieblingului,,

21/02/2019 Privind Aprobarea acordării indemnizaţiei de hrană pentru angajaţii UAT Jebel

04/02/2019 Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a funcţiilor publice ale aparatului propriu al Primăriei comunei Jebel

04/02/2019 Privind Execuţia bugetară pentru anul 2018

08/01/2019 privind aprobarea execuţiei sumelor provenite din excedentul anilor precedenţi în suma de 55.375,23 lei la Primăria comunei Jebel şi a aprobarea execuţiei sumelor provenite din excedentul anilor precedenţi în sima de 5.845,00